Poddziałanie 4.2 – Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

Alokacja: nie mniej niż 300 mln EUR czyli około 1,3 mld PLN.
Dofinansowanie: 50%.

W ramach poddziałania 4.2 wspierane są następujące sektory przetwórstwa i obrotu produktów
rolnych:

  • przetwórstwo mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż, jaj, miodu, lnu i konopi, roślin oleistych, wysokobiałkowych, przetwarzania roślin na cele energetyczne oraz usługowe zamrażanie i przechowywanie produktów rolnych,
  • sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, mięsa i wyrobów mięsnych, kwiatów i roślin, mleka i wyrobów mleczarskich, zboża i rzepaku, szyszek chmielowych oraz materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o 10 MLN PLN.
Koszty kwalifikowane, tzn. podlegające refundacji będą mogły obejmować:

  • budowę, modernizację lub przebudowę budynków produkcyjnych lub magazynowych i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, niezbędną do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń lub infrastruktury służącej ochronie środowiska,
  • zakup lub leasing maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży, aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania, urządzeń służących poprawie ochrony środowiska,
  • zakupu oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania,
  • wdrożenia certyfikowanych systemów zarządzania jakością, opłaty za patenty i licencje.

UWAGA: Nie przewidziano wsparcia na środki transportu wewnętrznego (wózki widłowe) i zewnętrznego (specjalistyczne środki transportu) oraz na ogrodzenia utwardzanie terenu – z wyjątkiem podjazdów do obiektów.

W ramach działania 4.2 istnieje możliwość uzyskania 50% dotacji na instalacje OZE (w tym panele fotowoltaiczne). WARUNEK: Ilość wyprodukowanej energii nie może przekraczać zapotrzebowania zakładu na energię elektryczną.


Bezpłatnie skonsultuj Twój pomysł z nami

Jakość i tempo naszej pracy w znacznej mierze zależą od prawidłowego rozpoznania planów i zamierzeń naszych Klientów. Z tego powodu wstępne konsultacje przeprowadzamy bezpłatnie, kończą się one rekomendacją naszych ekspertów dotyczącą zasadności ubiegania się o dotację. Dopiero wtedy zapada decyzja o rozpoczęciu prac nad konkretnym projektem. Wypełnij formularz kontaktowy, wspólnie rozpoczniemy bezpłatną, wstępną analizę.