Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.10 „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”, w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
7 września 2020
Źródło: www.arimr.gov.pl

Nabór ma na celu łagodzenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19 dla branży rybołówstwa morskiego.

Pomoc na realizację operacji w ramach działania „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej” przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni i nie dłużej niż 30 dni, w przypadku, gdy tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej ma miejsce między 1 lutego a 31 grudnia 2020 r. w wyniku epidemii COVID-19.

O dofinansowanie może ubiegać się:

  • właściciel lub armator statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne.

Pomoc na realizację operacji przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni oraz nie dłużej niż 30 dni i jest przyznawana armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej:

  • poniżej 10 m – w wysokości 950 PLN,
  • od 10 m do 11,99 m – w wysokości 1 050 PLN,
  • od 12 m do 18 m – w wysokości 1 450 PLN,
  • od 18,01m do 24 m – w wysokości 1 750 PLN,
  • powyżej 24 m – w wysokości 2 250 PLN.

za każdy dzień tego zaprzestania.

Pomoc będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie.

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 7 października 2020 r. włącznie.