Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.10 „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020
17 lipca 2020
Źródło: www.arimr.gov.pl

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.10 „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się armatorzy statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne.

Dofinansowanie można uzyskać na zrekompensowania strat gospodarczych z tytułu zaprzestania działalności połowowej, spowodowanej epidemią COVID-19.

Rekompensata przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni i jest przyznawana armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej:

1) poniżej 10 m – w wysokości 950 zł,

2) od 10 m do 11,99 m – w wysokości 1050 zł,

3) od 12 m do 18 m – w wysokości 1450 zł,

4) od 18,01 m do 24 m – w wysokości 1750 zł,

5) powyżej 24 m – w wysokości 2250 zł

– za każdy dzień tego zaprzestania.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 24 lipca 2020 roku do 30 lipca 2020 roku.