Ogłoszenie naboru wniosków w trybie nadzwyczajnym w ramach działania 1.2 „Rozwój przedsiębiorczości” Typ IV Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2020 rok
6 maja 2020

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił nabór wniosków w trybie nadzwyczajnym w ramach działaniu 1.2 „Rozwój przedsiębiorczości” Typ IV Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – projekt grantowy, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2020 rok.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy.

Dofinansowanie można uzyskać na łagodzenie skutków wstrząsu gospodarczego wywołanego epidemią COVID – 19 i będzie realizowane na rzecz przedsiębiorstw poprzez zastosowanie mechanizmów popytowych, takich jak Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 30 mln złotych.

Ogłoszenie postępowania dla działania 1.2 nastąpi 13 maja 2020 r.

Wnioski o dofinansowanie można będzie składać w terminie od 20 maja 2020 roku do 27 maja 2020 roku.

Źródło: rpo.lubuskie.pl