Ogłoszenie konkursu w ramach podziałania 8.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
5 marca 2020
Źródło: rpo.lodzkie.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłosili konkurs w ramach podziałania 8.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

W ramach dofinansowania można uzyskać środki na:

  • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej,
  • finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu obowiązkowych składek ZUS i innych bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wsparcie szkoleniowe (indywidualne i grupowe): szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i pomoc w przygotowaniu biznesplanu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 3 106 779,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 6 kwietnia 2020 r. do 6 maja 2020 r.