Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 9.1.1 „Rozwój specjalistycznych usług medycznych, Schemat G” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
20 maja 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłosił konkurs w ramach poddziałania 9.1.1 „Rozwój specjalistycznych usług medycznych, Schemat G” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • przedsiębiorcy,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
  • lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dofinansowanie można uzyskać na zakup sprzętu sanitarnego (maski, urządzenia jednorazowego użytku itp.:), odczynników oraz materiałów medycznych, urządzeń do dezynfekcji, środków do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej, testów itp.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 2 003 199,62 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 26 maja 2020 roku do 30 września 2020 roku.

Źródło: rpo.warmia.mazury.pl