Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 8.2.3 „Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
29 lipca 2019
Źródło: rpo.slaskie.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił konkurs w ramach poddziałania 8.2.3 „Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Dofinansowanie można uzyskać na dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej) oraz na wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 34 012 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 30 sierpnia 2019 roku do 30 września 2019 roku.