Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 6.2.1 „Infrastruktura uzdrowiskowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
27 stycznia 2020
Źródło: rpo.warmia.mazury.pl

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 6.2.1 „Infrastruktura uzdrowiskowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia lub jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie można uzyskać na:

  • budowę, rozbudowę, modernizację (w tym przebudowę) i wyposażenie publicznie dostępnej infrastruktury uzdrowiskowej obejmującej: urządzanie terenów zielonych i wyposażenie ich w urządzenia umożliwiające pełnienie funkcji rekreacyjnych lub leczniczych, np. parki zdrojowe, ścieżki zdrowia, parki kinezyterapeutyczne, skwery,
  • tworzenie urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego typu pijalnie uzdrowiskowe, tężnie, inhalatoria, urządzanie odcinków plaży, uzdrowiskowe baseny kąpielowe, trasy leczenia spacerowego do terenoterapii, promenady uzdrowiskowe i powiązane parkingi.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 18 324 458,14 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 28 lutego 2020 roku do 30 marca 2020 roku.