Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
3 grudnia 2019
Źródło: www.poir.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja, w skład którego wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo.

Wnioski o dofinansowanie można składać na projekty, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe i/lub prace przedwdrożeniowe.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 150 000 000,00 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych).

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 3 lutego 2020 roku do 3 kwietnia 2020 roku.