Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
1 czerwca 2020

Narodowe Centrum Badań I Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja, w skład którego wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo.

Dofinansowanie można uzyskać na projekty, które:

a) obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe;

b) mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 100 000 000 PLN.

Wnioski konkursowe można składać w terminie od 1 lipca 2020 roku do 31 lipca 2020 roku.

Źródło: www.ncbr.gov.pl