Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
3 lipca 2020
Źródło: www.ncbr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

O dofinansowanie może ubiegać się konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo.

Dofinansowanie można uzyskać na projekty, które:

a) obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe;

b) mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 100 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie do 31 lipca 2020 roku.