Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Lubelskim pn. „Lubelska wyżyna technologii fotonicznych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
16 października 2019
Źródło: www.poir.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Lubelskim pn. „Lubelska wyżyna technologii fotonicznych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja, w skład którego wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo (lider konsorcjum) oraz jedna jednostka naukowa. Ponadto przynajmniej jeden podmiot w konsorcjum musi mieć siedzibę lub oddział na obszarze Województwa Lubelskiego i wskazać to województwo jako miejsce realizacji projektu.

Wsparcie udzielne jest na badania przemysłowe.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 17 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 15 listopada 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku.