Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 3.5.2 „Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
15 stycznia 2020
Źródło: www.mojregion.eu

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 3.5.2 „Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, samorządowa jednostka organizacyjna, zarządca infrastruktury transportowej, służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego, partner prywatny we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Możliwa jest realizacja projektów partnerskich pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U.  2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).

Wsparcie można uzyskać na modernizację systemów oświetlenia ulicznego (w tym budowa lub zamiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz montaż inteligentnych systemów zarządzania oświetleniem).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 4 538 233,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 17 lutego 2020 roku do 28 lutego 2020 roku.