Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
10 stycznia 2020
Źródło: www.poir.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Lokalizacja projektu zgłoszonego w konkursie musi znajdować się w regionie słabiej rozwiniętym, tj. w województwie innym niż mazowieckie.

Dofinansowanie można uzyskać na projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych wnioskodawcy (wyrobów lub usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 300 000 000,00 PLN. Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 11 lutego 2020 roku do 11 marca 2020 roku.