Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 3.3.2 „Ograniczenie niskiej emisji w miastach – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Gorzów Wielkopolski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020
10 października 2019
Źródło: rpo.lubuskie.pl

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 3.3.2 „Ograniczenie niskiej emisji w miastach – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Gorzów Wielkopolski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, oraz spółki prawa handlowego będące własnością jednostek samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie można uzyskać na inwestycje w ścieżki rowerowe, które mają pełnić funkcje korytarzy transportowych będących alternatywą dla innych środków transportu, inwestycje w zintegrowane centra przesiadkowe, inwestycje we wspólny bilet, inwestycje w obiekty typu Park & Ride, Bike & Ride, inwestycje w infrastrukturę szynową – w przypadku miast posiadających transport szynowy (tramwaje), budowę/przebudowę dróg lokalnych i/lub regionalnych związanych z mobilnością miejską – wyłącznie jako element kompleksowego projektu, którego celem jest rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego (inwestycje w drogi lokalne/regionalne będą możliwe jedynie wtedy, gdy są związane ze zrównoważoną mobilnością miejską, jako element planu mobilności miejskiej, planu niskoemisyjnego czy strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, stanowią mniejszość wydatków w projekcie oraz mają na celu wprowadzenie ruchu uprzywilejowanego lub uprzywilejowanie ruchu istniejącego pojazdów transportu publicznego), modernizację systemów oświetlenia ulic pod kątem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, oraz na uruchomienie kompleksowej i interaktywnej informacji pasażerskiej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 500 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 12 listopada 2019 roku do 20 listopada 2019 roku.