Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 3.2.2 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
22 maja 2020

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska ogłosiło konkurs w ramach poddziałania 3.2.2 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • jednostki naukowe,
  • szkoły wyższe,
  • przedsiębiorstwa,
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO) jedynie jako partner jednego z ww. podmiotów.

Dofinansowanie można uzyskać na następujące typy projektów:

1. Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w tym m.in.:

a) ocieplenie obiektu,

b) wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,

c) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,

d) instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.

2. Audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 6 500 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 22 czerwca 2020 roku do 6 lipca 2020 roku.

Źródło: aglomeracja-opolska.pl