Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
24 lutego 2020
Źródło: www.poir.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

O dofinansowanie ubiegać się mogą mikro-, mali i średni przedsiębiorcy.

W ramach dofinansowania można uzyskać środki na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Ogólna pula środków jaka została przeznaczona na dofinansowanie projektów to 52 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w woj. mazowieckim oraz 498 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych poza woj. mazowieckim.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 25 marca 2020 r. do 23 kwietnia 2020 r.