Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 2.3.1 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
15 czerwca 2020
Źródło: cop.lodzkie.pl

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło konkurs w ramach poddziałania 2.3.1 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie można uzyskać na następujący typ projektu:

  • wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 90 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 16 czerwca 2020 roku do 13 lipca 2020 roku.