Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 2.3.1 „Innowacje w MŚP”, Osi priorytetowej II „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
20 sierpnia 2020
Źródło: cop.lodzkie.pl

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło konkurs w ramach poddziałania 2.3.1 „Innowacje w MŚP”, Osi priorytetowej II „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro oraz małe przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie można uzyskać na następujący typ projektu – „Wsparcie utrzymania działalności mikro i małych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej”.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 57 304 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 3 września 2020 roku do 7 września 2020 roku.