Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 2.2.1 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
14 lutego 2020
Źródło: rpo.opolskie.pl

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 2.2.1 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, inne podmioty publiczne zarządzające terminami inwestycyjnymi, w tym powojskowymi, poprzemysłowymi, pokolejowymi i popegeerowskimi oraz instytucje otoczenia biznesu.

Wsparcie można uzyskać na:

  • inwestycje polegające na przygotowaniu terenu inwestycyjnego, w tym uzbrojenie terenu inwestycyjnego w media,
  • rozwój wewnętrznej infrastruktury niezbędnej do właściwego skomunikowania terenu inwestycyjnego, jedynie jako element projektu,
  • rozwój infrastruktury i terenów inwestycyjnych, w tym na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych, popegeerowskich i nadanie im nowych funkcji gospodarczych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 2 400 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 19 marca 2020 roku do 26 marca 2020 roku.