Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 1.2.2 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
29 lipca 2019
Źródło: rpo.lodzkie.pl

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2.2: „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie można uzyskać na zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) – w tym nowego projektu wzorniczego – lub procesu (metody produkcji lub dostawy) – bon na innowacje.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 12 754 500,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 30 sierpnia 2019 roku do 30 października 2019 roku.