Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
17 czerwca 2020
Źródło: www.dip.dolnyslask.pl

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro i małe przedsiębiorstwa, które prowadzą swoją działalności gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego.

Wsparcie można uzyskać na utrzymanie działalności oraz płynności finansowej mikro i małego przedsiębiorstwa, które odnotowało spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 50% w okresie wybranego jednego miesiąca w roku 2020 roku, począwszy od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 roku, w porównaniu do uśrednionych miesięcznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019 r., poprzez finansowanie kapitału obrotowego w formie wsparcia rozliczanego za pomocą stawki jednostkowej zgodnie z przyjętymi założeniami zawartymi w regulaminie naboru.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 13 600 000,00 EUR.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 23 czerwca 2020 roku do 26 czerwca 2020 roku wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.