Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 1.4.3 „Systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020
18 listopada 2019
Źródło: www.arimr.gov.pl

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił konkurs w ramach poddziałania 1.4.3 „Systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się armatorzy statków rybackich wykonujący rybołówstwo komercyjne.

Wnioski o dofinansowanie można składać na rekompensatę za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 16 224 152,43 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 5 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.