Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 1.4.2 „Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
27 grudnia 2019
Źródło: rpo.slaskie.pl

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 1.4.2 „Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Związek Metropolitalny, Instytucje otoczenia biznesu, Instytucje naukowo-badawcze, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, uczelnie wyższe oraz ich spółki celowe, fundacje i stowarzyszenia lub porozumienia ww. podmiotów.

Dofinansowanie można uzyskać na:

  • typ 1 projektów – rozwój infrastruktury wsparcia innowacji o charakterze regionalnym lub lokalnym,
  • typ 2 projektów – funkcjonowanie regionalnego oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacyjności.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 5 185 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 27 grudnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.