Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
31 grudnia 2019
Źródło: rpo.wrotapodlasia.pl

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne JST lub ich związki i stowarzyszenia.

Dofinansowanie można uzyskać na typ 2 projektu pn. „Tereny inwestycyjne”. Projekty mogą dotyczyć stworzenia nowej oraz rozwoju istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, tj. obejmujące uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, w szczególności prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, uzbrojenie w media, budowa lub modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego. Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną – jako uzupełniający element projektu dotyczącego kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego stanowić mogą jedynie mniejszą część budżetu projektu. Preferowane jest wykorzystanie pod inwestycje terenów zdegradowanych, miejskich nieużytków (inwestycje typu brownfield).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 6 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 31 stycznia 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku.