Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
15 czerwca 2020
Źródło: rpo.wrotapodlasia.pl

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro i małe przedsiębiorstwa.

Wsparcie będzie można uzyskać na kapitał obrotowy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 35 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 22 czerwca 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.