Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 1.3.5 „Usługi dla MŚP” – Schemat B Typ 3 Produkcja wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
4 sierpnia 2020
Źródło: rpo.warmia.mazury.pl

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 1.3.5 „Usługi dla MŚP” – Schemat B Typ 3 Produkcja wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowaniu mogą ubiegać się mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie jest przeznaczone na produkcję wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19. Wsparcie otrzymają projekty obejmujące produkcję wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19, takich jak produkty lecznicze (w tym szczepionki) i terapie, ich półprodukty, farmaceutyczne składniki czynne i surowce; wyrobów medycznych oraz sprzętu szpitalnego i medycznego (w tym respiratorów, odzieży i sprzętu ochronnego, a także narzędzi diagnostycznych) oraz niezbędnych surowców; środków odkażających i ich produktów pośrednich oraz surowców chemicznych niezbędnych do ich produkcji; narzędzi do gromadzenia/przetwarzania danych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 4 310 230,56 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 19 sierpnia 2020 roku do 30 września 2020 r.