Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 1.3.4 „Tereny inwestycyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
28 maja 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłosił konkurs w ramach poddziałania 1.3.4 „Tereny inwestycyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • specjalne strefy ekonomiczne (pod warunkiem przygotowania terenów na potrzeby MŚP).

Dofinansowanie można uzyskać na następujące typy projektów:

  • utworzenie nowych lub dostosowanie istniejących terenów na rzecz rozwoju gospodarczego;
  • uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych;
  • uzbrojenie terenów inwestycyjnych (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, ciepłownicza), budowa lub modernizacja układu komunikacyjnego dla terenu inwestycyjnego (wewnętrzna infrastruktura drogowa, wewnętrzna infrastruktura kolejowa).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 19 130 073,24 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 30 czerwca 2020 roku do 29 lipca 2020 roku.

Źródło: rpo.warmia.mazury.pl