Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP” Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
24 lipca 2020
Źródło: popw.parp.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP” Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskie.

Dofinansowanie można uzyskać na projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) lub opracowania innowacyjnych procesów technologicznych i wdrożenia ich w firmie, w szczególności poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. Dodatkowo, można uzyskać wsparcie na przystosowanie firmy do działania w warunkach epidemii.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 150 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 25 sierpnia 2020 roku do 24 września 2020 r.