Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 1.2.3 „Bony na innowacje” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
24 stycznia 2020
Źródło: www.rpo.malopolska.pl

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs w ramach 1.2.3 „Bony na innowacje” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać na następujący typ projektu: mały bon na innowacje – do 50 000,00 PLN wydatków kwalifikowanych lub duży bon na innowacje – do 200 000,00 PLN wydatków kwalifikowanych.

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:

 • Usług badawczo-rozwojowych:
  • usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • usługi w zakresie wzornictwa.
 • Usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa, obejmujących: 
  • usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych,
  • usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab),
  • usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań,
  • usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 4 493 457,65 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 29 lutego 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.