Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 1.2.1 „Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
28 lutego 2020
Źródło: rpo.wrotapodlasia.pl

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 1.2.1 „Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie ubiegać mogą się przedsiębiorstwa: mikro-, małe, średnie, duże oraz konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw i konsorcja przemysłowo-naukowe, w szczególności z udziałem: jednostek naukowych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu.

W ramach dofinansowania można uzyskać środki na:

  • tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R),
  • elementem projektu może być wsparcie doradczo-szkoleniowe dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw niezbędne do rozwoju działalności B+R (dotyczące praw własności intelektualnej, konsulting technologiczny itd.).

Ogólna pula środków jaka została przeznaczona na dofinansowanie projektów to 10 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 30 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.