Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 1.2.1 „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
30 marca 2020
Źródło: www.mojregion.eu

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 1.2.1 „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014,
  • duże przedsiębiorstwo (niespełniające kryteriów, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia KE nr 651/2014),
  • konsorcja przedsiębiorstw i ośrodków badawczych.

Dofinansowanie można uzyskać na 2 typy projektów:

  1. Stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach.
  2. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw i ośrodków badawczych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 9 104 506,32 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 30 kwietnia 2020 roku do 29 maja 2020 roku.