Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
9 marca 2020
Źródło: www.poir.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

W ramach dofinansowanie można uzyskać środki na projekty które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, mogą również obejmować prace przedwdrożeniowe.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 500 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 9 kwietnia 2020 r. do 14 maja 2020 r.