Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka Ścieżka”” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
7 stycznia 2020
Źródło: www.poir.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka Ścieżka”” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max. 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo. Lokalizacja projektu zgłoszonego w konkursie musi znajdować się w regionie słabiej rozwiniętym, tj. w województwie innym niż mazowieckie.

Wsparcie można uzyskać na projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Ponadto projekty mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 1 200 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 7 lutego 2020 roku do 1 czerwca 2020 roku z tym, że konkurs podzielony jest na rundy:

  • I runda (termin: 7 lutego 2020 do 6 marca 2020 r. do godziny 16:00) oraz
  • II runda (termin: 7 marca 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r. do godziny 16:00) – skierowane tylko do dużych przedsiębiorców i konsorcjów (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych).
  • III runda (termin: 4 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. do godziny 16:00) oraz
  • IV runda (termin: 1 maja 2020 do 1 czerwca 2020 r. do godziny 16:00) – skierowane tylko do MŚP oraz ich konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych).