Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – Seal of Excellence” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
14 stycznia 2020
Źródło: www.poir.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – Seal of Excellence” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie można uzyskać na projekty, które:

  • obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania) oraz
  • zostały złożone do SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, oraz
  • otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) (z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania).

Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 14 lutego 2020 roku do 30 września 2020 roku.