Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
1 lipca 2020
Źródło: www.ncbr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • przedsiębiorstwa,
  • konsorcja przedsiębiorstw,
  • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej).

Dofinansowanie można uzyskać na projekty, które:

a) objęte badaniami przemysłowymi i eksperymentalnymi pracami rozwojowymi albo eksperymentalnymi pracami rozwojowymi;

b) mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 300 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 3 sierpnia 2020 roku do 14 września 2020 roku.