Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa AGROTECH” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
10 sierpnia 2020
Źródło: www.ncbr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań I Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa AGROTECH” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące typy wnioskodawców:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw,
 • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max. 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Dofinansowanie można uzyskać na projekty, które:

 • obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe;
 • mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe;
 • dotyczą co najmniej jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu;
 1. opracowanie i budowa prototypu robota rolniczego z komponentami takimi jak chwytaki, manipulatory, platforma mobilna, implementacja analizy obrazu, sterowanie, robotyczne systemy operacyjne,
 2. opracowanie rozwiązań z zakresu inżynierii mechanicznej w obszarze AGRO,
 3. przygotowanie prototypów usług informatycznych dla konkretnych scenariuszy w obszarze rolnictwa 4.0,
 4. rozwiązania techniczne realizujące zabiegi agrotechniczne w sposób minimalizujący nakłady energetyczne, pracę ludzką oraz niekorzystny wpływ na środowisko naturalne,
 5. technologie i techniki w produkcji rolno – spożywczej dotyczące zarówno produkcji pierwotnej, jak i przetwórstwa,
 6. koncepcje rozwoju innowacyjnych technologii wytwarzania bioenergii, biochemikaliów i biomateriałów Koncepcje rozwoju innowacyjnych technologii wytwarzania bioenergii, biochemikaliów i biomateriałów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 100 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 10 września 2020 roku do 6 listopada 2020 roku.