Ogłoszenie konkursu w ramach działania 9 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
3 czerwca 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła konkurs w ramach działania 9 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Program skierowany jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 1 czerwca 2019 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwo.

O dofinansowanie mogą ubiegać się również organizacje producentów uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Dofinansowanie przyznawane jest w formie rocznych płatności przez okres pierwszych 5 lat następujących po dacie, w której grupa producentów rolnych lub organizacja producentów została uznana.

Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy producentów rolnych lub organizacji producentów i wynosi odpowiednio: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim – 8 proc, w czwartym roku – 7 proc. i w piątym 6 proc.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 100 000 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznania wsparcia.

Wnioski konkursowe można składać w terminie od 19 czerwca 2020 roku do 17 sierpnia 2020 roku.

Źródło: www.arimr.gov.pl