Ogłoszenie konkursu w ramach działania 8.6 „Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
18 listopada 2019
Źródło: rpo.wrotapodlasia.pl

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs w ramach działania 8.6 „Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Wnioski o dofinansowanie można składać na montaż lub instalację efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym). W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów mających na celu:

  • wymianę istniejącego oświetlenia zewnętrznego, w szczególności dróg i placów w gminach na oświetlenie zwiększające efektywność energetyczną (wymiana źródeł światła spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną) i/lub montaż nowych punktów oświetleniowych wykorzystujących rozwiązania energooszczędne minimalizujące zapotrzebowanie na energię elektryczną,
  • wsparcie elementów związanych z zarządzaniem oświetleniem, będącym przedmiotem projektu pod warunkiem, że system zarządzania dodatkowo wpłynie na wzrost efektywności energetycznej projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 600 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 2 grudnia 2019 roku do 16 grudnia 2019 roku.