Ogłoszenie konkursu w ramach działania 7.4 „Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
26 lipca 2019
Źródło: rpo.opolskie.pl

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.4 „Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia (publiczne i prywatne), organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, pozostałe podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Dofinansowanie można uzyskać na usługi zdrowotne z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiające powrót do pracy: działania w ramach rehabilitacji kardiologicznej, działania w ramach rehabilitacji neurologicznej oraz szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji medycznej skierowane m.in. do podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 3 632 450,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 26 sierpnia 2019 roku do 2 września 2019 roku.