Ogłoszenie konkursu w ramach działania 6.7 „Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
26 maja 2020

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs w ramach działania 6.7 „Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • organizacje pozarządowe,
  • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa oraz ich związki i stowarzyszenia, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • instytucje lub podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia (w tym podmioty lecznicze).

Dofinansowanie można uzyskać na wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych w szczególności na wykrywanie i zapobieganie chorobom układu krążenia, psychicznych, układu kostno-mięśniowo-stawowego, układu oddechowego, chorób nowotworowych, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne, np. poprzez:

  • niezbędne usługi zdrowotne;
  • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy wysokospecjalistycznych ośrodków z POZ i szpitalami ogólnymi;
  • działania szkoleniowo-edukacyjne dla osób współpracujących z POZ;
  • weryfikacja i ewaluacja skuteczności programów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 2 352 941,18 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 26 czerwca 2020 roku do 3 lipca 2020 roku.

Źródło: rpo.lubuskie.pl