Ogłoszenie konkursu w ramach działania 6.1 „Rozwój potencjału endogenicznego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
24 czerwca 2020
Źródło: rpo.podkarpackie.pl

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił konkurs w ramach działania 6.1 „Rozwój potencjału endogenicznego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • przedsiębiorstwa – podmioty świadczące kompleksowe usługi sanatoryjne / uzdrowiskowe,
  • organizacje pozarządowe oraz partnerzy społeczni i gospodarczy.

Dofinansowanie można uzyskać na następujący typ projektu:

Typ 1: Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych. Projekty w tym zakresie mogą być realizowane na terenie gmin uzdrowiskowych tj. Iwonicz-Zdrój, Rymanów, Horyniec-Zdrój, Solina, Latoszyn-Zdrój (Gmina wiejska Dębica).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 13 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie do 14 sierpnia 2020 roku.