Ogłoszenie konkursu w ramach działania 5.5 „Promocja niskoemisyjności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
24 września 2019
Źródło: rpo.lubelskie.pl

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił konkurs w ramach działania 5.5 „Promocja niskoemisyjności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa lubelskiego oraz służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego.

Dofinansowanie można uzyskać na budowę lub modernizację jednostek wytwarzania energii cieplnej oraz na budowę lub modernizację instalacji energooszczędnego oświetlenia, w tym oświetlenia ulicznego, która będzie możliwa do realizacji bez względu na to, kto jest jego właścicielem.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 23 033 287,07 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 25 października 2019 roku do 25 listopada 2019 roku.