Ogłoszenie konkursu w ramach działania 5.5 „Ochrona powietrza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
4 października 2019
Źródło: rpo.opolskie.pl

Zarząd województwa Opolskiego ogłosił konkurs w ramach działania 5.5 „Ochrona powietrza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia oraz porozumienia i jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie można uzyskać na wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne, na likwidację indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 4 500 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 6 listopada 2019 roku do 14 listopada 2019 roku.