Ogłoszenie konkursu w ramach działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020
24 sierpnia 2020
Źródło: www.arimr.gov.pl

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Nabór ma na celu łagodzenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19 dla branży przetwórstwa rybnego.

O dofinansowanie może ubiegać się zakłady przetwórstwa produktów rybnych posiadające status mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa.

Wsparcie udzielane będzie w wymiarze 5% średniej arytmetycznej przychodów ze sprzedaży produktów rybnych w latach 2016-2018.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie wynosi 80 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 01 września 2020 roku do 07 września 2020 roku.