Ogłoszenie konkursu w ramach działania 5.2 „Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi”, Osi priorytetowej V „Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
21 sierpnia 2020
Źródło: rpo.opolskie.pl

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs w ramach działania 5.2 „Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi”, Osi priorytetowej V „Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • przedsiębiorstwa,
  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • organizacje pozarządowe.

Dofinansowanie można uzyskać na następujący typ projektu – „Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami”.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 3 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 23 września 2020 roku do 30 września 2020 roku.