Ogłoszenie konkursu w ramach działania 4.9 „Rozwój zasobów endogenicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
2 października 2019
Źródło: rpo.wzp.pl

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 ogłosiła konkurs w ramach działania 4.9 „Rozwój zasobów endogenicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, położone na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska.

Dofinansowanie można uzyskać na działania mające na celu rozwój produktów turystycznych (poprzez poprawę jakości infrastruktury turystyki uzdrowiskowej) na bazie potencjałów endogenicznych gmin uzdrowiskowych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 3 947 850,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 8 listopada 2019 roku do 9 grudnia 2019 roku.