Ogłoszenie konkursu w ramach działania 4.3 „Wzmocnione kompetencje beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektów” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020
20 września 2019
Źródło: www.polskacyfrowa.gov.pl

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa ogłosiła konkurs w ramach działania 4.3 „Wzmocnione kompetencje beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektów” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się Instytucje Zarządzające Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa, Instytucje Pośredniczące Programowi Operacyjnemu Polska Cyfrowa oraz Ministerstwo Cyfryzacji jako Instytucja wspierająca wdrażanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowanie można uzyskać na udzielenie wsparcia doradczo – szkoleniowego w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej oraz aplikowania i realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Realizowane wsparcie przyczyni się do wzmocnienia kompetencji beneficjentów, co przełoży się na wysoką jakość projektów w ramach Programu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów nie została wskazana.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 23 września 2019 roku do 31 marca 2020 roku.