Ogłoszenie konkursu w ramach działania 4.2 „Spójny i skuteczny system informacji i promocji” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
20 września 2019
Źródło: www.polskacyfrowa.gov.pl

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa ogłosiła konkurs w ramach działania 4.2 „Spójny i skuteczny system informacji i promocji” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się Instytucje Zarządzające Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa oraz Instytucje Pośredniczące Programowi Operacyjnemu Polska Cyfrowa.

Dofinansowanie można uzyskać na działania informacyjne oraz szkolenia informacyjne odpowiadające potrzebom beneficjentów i potencjalnych beneficjentów związanym z aplikowaniem o środki w ramach Programu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów nie została wskazana.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 23 września 2019 roku do 31 marca 2020 roku.