Ogłoszenie konkursu w ramach działania 3.3 „Transport multimodalny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
16 sierpnia 2019
Źródło: rpo.lodzkie.pl

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs w ramach działania 3.3 „Transport multimodalny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną oraz przedsiębiorcy.

Dofinansowanie można uzyskać na budowę, przebudowę lub modernizację multimodalnych terminali przeładunkowych, w tym terminali położonych w centrach logistycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do realizacji projektów, na zakup lub modernizację wyposażenia wykorzystywanego przy świadczeniu usług transportu multimodalnego z wyłączeniem środków transportu. Wyłącznie jako element projektów dotyczących infrastruktury lub wyposażenia terminali przeładunkowych mogą być realizowane przedsięwzięcia dotyczące zakupu lub modernizacji systemów zarządzania i monitorowania ruchu (teleinformatycznych i telematycznych) związanych z obsługą transportu multimodalnego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 43 077 897,75 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 30 września 2019 oku. do 30 grudnia 2019 roku.